Usługi wykonujemy z materiałów własnych i powierzonych.

Instalacje 48V DC

1. Instalacje i uruchomienia (urządzenia prostownikowe, siłownie telekomunikacyjne, inwertory),

2. Kontrolne rozładowania i ładowania, przeglądy okresowe baterii akumulatorów:

 • weryfikacja stanu łączników,  obudów, wentyli i stojaków baterii oraz oznaczeń,
 • weryfikacja stanu urządzeń zabezpieczających,
 • wykonanie rozładowania baterii np. rozładowanie 10-godzinne lub krótsze wg. wymagań klienta,
 • wyliczenie aktualnej pojemności baterii i aproksymacja czasu podtrzymania dla obciążenia rzeczywistego,
 • kontrolne ładowanie baterii zewnętrznym prostownikiem (każda gałąź bateryjna jest rozładowywana i ładowana osobno dla zapewnienia ciągłości pracy systemu zasilania),
 • sporządzenie protokołu,
 • wpis do Książki Serwisowej wykonanych czynności oraz pomierzonych parametrów.

3. Montaż , wymiana, utylizacja baterii akumulatorów,

4. Przeglądy okresowe urządzeń obejmujące:

 • pomiar obciążenia i napięć systemu,
 • weryfikacja ustawień parametrów sterownika siłowni wraz z ewentualną korekcją,
 • pomiar temperatury otoczenia pracy systemu i weryfikacja warunków wentylacji i chłodzenia,
 • weryfikacja parametrów kompensacji,
 • weryfikacja stanu pracy poszczególnych prostowników (napięcie, prąd obciążenia),
 • weryfikacja ograniczenia prądowego prostowników,
 • weryfikacja i ew. kalibracja wartości wyświetlanych przez sterownik siłowni z wartościami zmierzonymi,
 • weryfikacja ciągłości oraz stanu połączeń głównych torów prądowych i połączeń śrubowych,
 • weryfikacja stanu instalacji uziemiającej,
 • weryfikacja generowania alarmów i powiadamiania,
 • oględziny i oczyszczenie urządzeń,
 • sporządzenie protokołu,
 • wpis do Książki Serwisowej wykonanych czynności oraz pomierzonych parametrów.

5. Remonty i modernizacje,

6. Serwis prewencyjny,

Stałym klientom oferujemy prowadzenie serwisu zgodnie z umową serwisową. określającą m. in. czas reakcji i naprawy, dostępność serwisu oraz gwarantującą stałe ceny w czasie jej trwania,

7. Wykonanie i instalacja tablic prądu AC i DC,

8. Posadowienie szaf dostępowych z montażem systemów zasilania,

Instalacje AC

1. Wykonanie kompleksowych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, RTV, alarmowych (SSWiN), SKD i telewizji przemysłowej dla mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz budynków przemysłowych,

2. Montaż przyłączy elektrycznych (współpraca z Zakładami Energetycznymi),

3. Budowa linii NN i SN oraz stacji transformatorowych,

4. Budowa linii kablowych NN i SN,

5. Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego,

6. Konserwacja i modernizacja instalacji elektrycznych,

7. Wykonanie instalacji odgromowych, przeciwprzepięciowych i wyrównawczych,

8. Wykonanie i montaż rozdzielnic elektrycznych,

9. Pomiary elektryczne powykonawcze i okresowe (z protokołami):

 • pomiary uziomów i urządzeń piorunochronnych,
 • badania wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary stanu izolacji instalacji i urządzeń,
 • pomiary skuteczność samoczynnego wyłączenia,
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia,
 • sprawdzenie przewodów ochronnych,

Pomiary dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN-C,  TN-S,  TN-C-S, TT, IT,  w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV.

10. Stała konserwacja obiektów i urządzeń mająca na celu ograniczenie do minimum wystąpień awarii i zapewnienie naszym klientom ciągłości zasilania.

Stałym klientom oferujemy prowadzenie konserwacji zgodnie z umową gwarantującą stałe ceny w czasie jej trwania.

Instalacje SSWiN

Stała konserwacja, okresowe przeglądy konserwacyjne, naprawy, współpraca z agencjami ochrony.

 

Global Profesjonalne usługi elektryczne, konkurencyjne ceny, pełen profesjonalizm wykonywanych usług elektrycznych, na wykonane prace dajemy gwarancje!

 

Elektryk Warszawa, Instalacje Elektryczne, Instalacje Teletechniczne, Pomiary Elektryczne - pełen zakres usług, doświadczenie oraz konkurencyjnie niskie ceny tylko u nas: Techni Power Marek Dąbrowski Instalatorstwo Elektryczne ul. Piastowa 11, 05-400 Otwock, tel: 784 474 431

Szybki kontakt

Techni Power

NUMER ALARMOWY

784 474 431

 

Napisz do nas

Elektryk 24/H

Od pewnego czasu oferujemy Państwu naszą nową usługę.

Całodobowe usuwanie awarii i usterek elektrycznych. Dzwoniąc pod wskazany numer należy podać dokładny adres a nasz pracownik pojawi się u Państwa w celu zlokalizowania i usunięcia usterki elektrycznej.

784 474 431
Zachęcamy do skorzystania z tej opcji w nagłych przypadkach